مراسم جشن امضای آلبوم امیرعلی بهادری

مدیر وبسایت

جشن امضای آلبوم امیرعلی بهادری با حضور مردم، امیرعلی بهادری و زایا سلیمان (مدیر برنامه و تهیه کننده اثر) در نشر چشمه کوروش برگزار شد. در این گزارش ویدیویی گفتگوی اختصاصی با امیرعلی بهادری و زایا سلیمان انجام شده است.

دیدگاه شما