از تمرین تا کنسرت با گروه اردشیر کامکار

مدیر وبسایت

به همراه گفتگوی اختصاصی رسانه نوا با اردشیر کامکار
+ فیلم اجرای زنده در ایلام
+ فیلم تمرین ها

دیدگاه شما