اجرای زنده آهنگ دختر کافه چی از گروه خورشید سیاه

شهیار کبیری

اجرای زنده آهنگ دختر کافه چی از گروه خورشید سیاه . 
مربوط به ویژه برنامه نوروزی پارتیتور . 
ضبط شده در استودیو رسانه نوا

دیدگاه شما