گزارش ویدیویی رونمایی کتاب مهشاد و مهدیه عرب

مدیر وبسایت

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «یه حالی دارم این روزا» و «سوء ظن» از مهدیه و مهشاد عرب+ گفتگوی اختصاصی با این دو ترانه سرا
+ گفتگو با سعید شهروز، باربد بابایی، رضا رویگری و حدیثه تهرانی

دیدگاه شما