گفتگو با آزاده امیری (قسمت پنجم برنامه نواهنگ)

علیرضا صفرنژاد

رسانه نوا – در پنجمین قسمت از برنامه نواهنگ با آزاده امیری آهنگساز و نوازنده تار و سه تار گفتگو کردیم، آزاده امیری سرپرستی گروه موسیقی راستان که از نوازندگان زن تشکیل شده است را بر عهده دارد.

دیدگاه شما