گفتگو با شهرام شکوهی در قسمت دوم موزیکس + بِمُل شو

مدیر وبسایت

دومین قسمت از برنامه موزیکس اختصاص دارد به گفتگو با شهرام شکوهی 

همچنین در ادامه می توانید برنامه بِمُل شو را با اجرای امید معظمی تماشا کنید. 

دیدگاه شما