گفتگو با شایان ریاحی (قسمت چهارم برنامه نواهنگ)

شهیار کبیری
در قسمت چهارم برنامه نواهنگ با شایان ریاحی نوازنده و مدرس ساز های کوبه ای گفتگو کردیم، در این برنامه سعی شده تا هنر موسیقی را از نگاه نوازندکان مورد بررسی قرار دهیم.

دیدگاه شما