از تمرین تا کنسرت با گروه تال

سام بورنگ

کنسرت ‌عاشقانه‌های گروه تال ۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ طی دو شب در تالار وحدت تهران برگزار شد.

گروه «تال» به سرپرستی مسلم علیپور در این اجرا قطعه‌هایی از آهنگ‌های قدیمی لُری و لَکی را اجرا کرد. همچنین چند قطعه جدید هم در رپرتوار گروه «تال» وجود داشت. تنظیم آثاری که گروه تال اجرا کرد جملگی متفاوت بودند و این تنظیم را میلاد علیپور انجام داده بود.

فرج علیپور (کمانچه و آواز)، مسلم علی پور (کمانچه و سرپرست گروه)، میلاد علی پور (تار و تنظیم کننده)، محمود نوذری (سنتور)، مریم خدابخش (عود)، مَهزاد خردمند (کمانچه آلتو)، محسن کیهان نژاد (سرنا)، وحید خسروی (دف و دهل) و ماهور زمانه پور (سازهای کوبه ای) اعضای گروه «تال» در کنسرت تهران بودند.

دیدگاه شما