گزارش کارگاه ترانه یغما گلرویی و حسن علیشیری

مدیر وبسایت

سیزدهمین دوره از کارگاه‌های ترانه‌ی یغما گلرویی و حسن علیشیری با  وقفه‌ای کوتاه مدت نسبت به دوره پیشین برگزار شد. مباحث آموزشی این دوره از کارگاه‌ها را «تعریف ترانه»، «انواع ترانه»، «ساختار ترانه»، «زبان ترانه»، «محتوای ترانه» و «روایت در ترانه» تشکیل می‌دهند.

دیدگاه شما