سینا سرلک : یک سری حرف ها را نمی شد در موسیقی سنتی زد! (برنامه کامنت قسمت هشتم)

شهیار کبیری

سینا سرلک مهمان هشتمین قسمت از برنامه کامنت:
در موسیقی سنتی به من بی لطفی شد
خیلی ها سعی کردند جلوی کارم را بگیرند
شاید در سنین بالاتر باز هم در موسیقی اصیل فعالیت کنم
یک سری حرف ها را نمی شد در موسیقی سنتی زد
تغییرات در موسیقی اصیل نشانه ضعف نیست
در موسیقی پاپ به دنبال تجارت نیستم
علاقه ای ندارم در مورد همکاری با چاوشی صحبت کنم
کارهای مشترک موفق در سایه رفاقت شکل می گیرد
رضا گلزار هیچ وقت ادعا نکرده و فخر فروشی نمی کند
اگر کسی در هنر جرات ریسک کردن نداشته باشد به جایی نمی رسد

دیدگاه شما